μέθοδοι πληρωμής
Δεχόμαστε μεθόδους πληρωμής *υποστήριξη
Paypal
Πληρώστε μέσω Paypal, δεν απαιτείται λογαριασμός Paypal. Η πληρωμή Paypal είναι ασφαλής και δωρεάν
υποστήριξη
Πληρωμή με πιστωτική κάρτα Credit Card
VISA, MasterCard, American Express, JCB, Diners Club, Maestro & Laser Card, etc.
ΤοPaypal δεν θα μοιραστεί μαζί μας τις πληροφορίεςσυναλλαγής σας.
υποστήριξη
Σημείωση:
Εάν επιλέξετε «Γρήγορη πληρωμή PayPal» ως μέθοδο πληρωμής, παρακαλούμε πληκτρολογήστε τη σωστή διεύθυνση παράδοσης (διαφορετικά θα στείλουμε τα προϊόντα στη διεύθυνση PayPal)